یادداشت های یک روزنامه نگار مهندس راه

رسد آدمي به جايي كه بجز خدا نبيند

بنگر كه چند متر است نردبان آدميت!

نوشته شده توسط رضا نادم در ساعت 16:37 | لینک  | 

۱- چند هفته فشار کاری طاقت فرسا را پشت سر گذاشتم و خسته ام. کارها همه باهم همزمان شده بودند و مجبور بودم اکثر شبها تا دیروقت در شرکت بمانم. طبیعتا نوشتن هم در این مواقع جزء اولین کارهاییست که تعطیل می شود. هرچند هنوز تقریبا از حجم کارها کم نشده اما کمی سروسامان پیدا کرده و میتوانم یک کمی هم به فکر کارهای مهمترم باشم! دوباره به زندگی برمیگردم....
۲- به طرز عجیبی انگار در تمام پادگانها شایع شده که قرار است در ۲۲ بهمن ۴۵ روز دیگر از مدت خدمت سربازی کاسته شود. هرچند کاهش دو ماهه در آبان ماه احتمال صحت این شنیده را بشدت کاهش میدهد ولی ما تحت هر شرایطی از هرگونه کم شدن نقش مستقیممان در مصرف و استهلاک وسایل و امکانات ارتش فخیمه و خدای ناکرده تضعیف قدرت مالی و تجهیزاتی شدیدا استقبال می کنیم. لذا دست دعا را به سوی آسمان یلند کرده و می خوانیم: اللهم قل طول مدت سربازینا بحق هذاالایام!
۳- قضایای غزه و انتخابات و اخیرا نود را دنبال می کنید دیگر؟! 
۴- پاسخ معمای قبل را در خود پست نقل کرده ام. بروید و ببینید.
۵- معمای تازه: دو اتاق داریم که در یکی سه کلید و در دیگری سه لامپ وجود دارد. اگر برای ورود به هر اتاق تنها یکبار اجازه داشته باشیم چطور می توان فهمید که کدام کلید متعلق به کدام لامپ است؟ (اول همه لامپها خاموش هستند)
۶- پیوندهای روزانه این گوشه سمت چپ را از دست ندهید. با کلی ذوق و شوق میگذارمشان!
۷- باقی بقایتان.

نوشته شده توسط رضا نادم در ساعت 21:6 | لینک  |